Tarieven

Binnen een straal van 2,5 kilometer vanaf Ede-centrum gelden de volgende tarieven:

Groepswandelingen

€ 13,50 per wandeling

U ontvangt vooraf 4 wekelijks een factuur, of een factuur voor het afgesproken aantal wandelingen.

Intake en proefwandeling 

€ 16

We maken kennis en aansluitend kan uw hond mee voor een proefwandeling, van maximaal een half uur. Ik bekijk het gedrag van uw hond om te zien of uw hond geschikt is om mee te gaan met mijn uitlaatservice.

Meerdere honden

Bent u eigenaar van meer dan 1 hond? Voor een 2de eigen hond geldt een korting van 15% op het tarief van 1 hond. Bij meer dan 2 honden wordt het tarief op maat berekend.

Reisafstand meer dan 2,5 kilometer

Vanaf 2,5 kilometer, enkele reis, vanaf Ede-centrum komt er € 0,45 per kilometer bij.

Individuele wandelingen

€16 per wandeling, maximaal 30 minuten, in de omgeving van uw woning. Alleen mogelijk wanneer dit in de planning past, en van tijdelijke duur is. Er worden geen honden  structureel individueel uitgelaten.                                                           

 

Alle betalingen dienen minimaal 2 dagen voorafgaande aan de eerste wandeling per bank voldaan te zijn.